(Turkish) INFINI

Sonsuzluğun tarifsiz huzurunun izdüşümü...