(Turkish) SYRENI

Hayalin uçucu suretinden camın eşsiz coğrafyasına yansıyanlar...